Beställningsvillkor för rotavdrag och rutavdrag

Dessa villkor gäller från och med 2017-10-01  tillsvidare. Uppdaterade 2018-05-15.

Vid offert och/eller beställning som företag, privatperson eller bostadsrättsförening så sparas vissa personuppgifter i enlighet med Skatteverket, allmänna dataskyddsförordningen (EU nr 2016/679 GDPR - General Data Protection Regulation), bokföringslagen samt eventuellt andra lagar och regler från svenska och/eller EU-myndigheter.

  1. Offert - Uppgifter så som emailadress, IP-adress,  namn, telefonnummer, adress sparas i max 6 månader efter att offerten har skickats in (om ingen beställning har gjorts, annars gäller punkt 2 även för offerter) elektroniskt via Erfarna Seniorers offertformulär på hemsidan.
  2. Bokning/beställning - Samtliga uppgifter som fylls i under beställningsformuläret på hemsidan sparas. Detta är uppgifter så som emailadress, namn, personnummer, organisationsnummer, BRF namn, fastighetsbeteckning/lägenhetsnummer, telefonnummer, fakturaadress, adress, IP-adress, tidpunkt beställning gjordes, startdatum av tjänst, typ av tjänst samt eventuellt offertnummer. Dessa uppgifter behövs för att kunna göra rot/rut/ritavdrag mot Skatteverket och kan komma att krävas in av andra myndigheter, så som Bolagsverket m. fl. Vid gjord beställning sparas uppgifterna i enlighet med bokföringslagen.

Debitering sker per påbörjad timme. Minsta debitering för enstaka uppdrag är 4 timmar per tillfälle. Undantag kan förekomma vid överenskommelse innan (vid abonnemangstjänst ex. veckostädning). Timdebiteringen startar när utförare kommit på plats med bil.

Faktura sänds elektroniskt till kunds e-postadress, angiven vid beställning. Betalning per 10 dagar. Påminnelseavgift vid utebliven betalning är 100 kr plus lagstadgad ränta från förfallodag.

Avbokning av uppdrag senare än 24 timmar innan uppdrag är påbörjat, debiteras med 25% av det uppskattade totala uppdragsvärdet. Har uppdraget påbörjats, debiteras 100% av det totala uppdragsvärdet.

I de fall Erfarna Seniorer måste inskaffa material eller komplettera material för uppdragets utförande
debiteras ordinarie timdebitering, milersättning samt 20% administrativ avgift på inköpta varor.

Erfarna Seniorer övertar inte byggherrens/beställarens miljöansvar.

Vid utnyttjande av skatteavdrag är det kundens ansvar att han eller hon uppfyller villkoren för att få rotavdrag och/eller rutavdrag. Om Skatteverket avvisar Erfarna Seniorers begäran av skattereduktion av rutavdrag och/eller rotavdrag, debiteras kunden en administrationsavgift motsvarande 15% av det sökta beloppet. Kolla din personliga status med BankID hos Skatteverket för att se hur mycket du har kvar av skatteavdraget för det nuvarande året. Den 1 januari varje år nollställs beloppet och alla skattebetalade personer i Sverige får nya rotavdrag- och rutavdrag att nyttja.